Skip to main content Skip to footer

Undervisningens indhold

Obligatoriske fag

Det tilstræbes, at MGK elevernes afsluttende faglige niveau i hovedinstrument, bifagsklaver, evt. tilvalgsfag, hørelære og musikteori som minimum svarer til optagelseskravene til konservatoriet.

Orkester / kor / ensemblespil

Eleverne deltager i sammenspil efter nærmere aftale med hovedfagslærerne. Der vil desuden være mulighed for at indgå i musikskolernes eksisterende ensembler.

Kombination med anden skoleundervisning

Det vil være individuelt, om eleven kan klare MGK sideløbende med f.eks. 9.-10. klasse eller gymnasiet. Et 4-årigt gymnasieforløb kan kombineres med MGK på Regionens Gymnasier.

Sankt Annæ MGK er et 4-årigt undervisningsforløb i kombination med gymnasieuddannelsen.

Forberedelse / øvetid

Hovedfag og klaver som bifag kræver grundig forberedelse, f.eks. er en daglig øvetid på 2-3 timer ganske normalt.

Prøver

Hver år afsluttes med en prøve. Læs om prøver på de enkelte centres hjemmesider.