Skip to main content Skip to footer

Hvad er MGK?

MGK er et 3-årigt overbygningskursus knyttet til en musikskole. Undervisningen kan foregå over fire eller evt. fem år, hvis den kombineres med en gymnasial uddannelse eller anden skolegang.

For MGK Sankt Annæ Gymnasium gælder at kurset er et 4 – årigt integreret gymnasieforløb og MGK Sankt Annæ henvender sig til elever, der starter i 1. g samtidigt med MGK.

MGK finansieres af Staten og er et tilbud til unge mellem 14 og 25 år ( Der kan dog dispenseres for aldersgrænserne).

Mål

Formålet med de musikalske grundkurser (MGK) er at uddanne musikudøvere og -skabere, som kan deltage i og stimulere det lokale og regionale musikliv, og at forberede elever til optagelse på en videregående musikuddannelse. MGK indgår som et væsentligt element i den musikalske fødekæde.

Eleven optages på en, af Statens Kunstfonds Projektstøtteudvalg for Musik, godkendt studielinje. Alle MGK-centre udbyder en klassisk studielinje og en rytmisk studielinje. Desuden kan MGK-centrene udbyde andre studielinjer indenfor musikudøvelse og -skaben, fx produktionslinjer, lydlinjer, folkemusiklinjer, AM-linjer mm.

  • Optagelsesprøve finder sted i foråret
  • Undervisningen, der starter i august og slutter til juni, er gratis, men er ikke i sig selv SU-berettiget.
  • Undervisningen foregår enten på MGK-centeret eller på én af regionens andre musik- og kulturskoler
  • Der er 6-7 ugentlige timer og dertil kommer sammenspil i orkester og ensembler.
  • Der er mødepligt på MGK