Skip to main content Skip to footer

Produktionslinje

(Ikke instrumentalt hovedfag)

På produktionslinjen er hovedfaget ikke instrumentalt. Der er forskellige linjer på de forskellige kurser. Hovedfaget kan være sangskrivning, komposition, elektronisk musik og lydkunst, musikproduktion, lydtekniker. Læs mere på tilmeldingen til de enkelte centre.

Optagelsesprøve til produktionslinjen

Optagelsesprøven kan variere lidt fra kursus til kursus. Du kan finde oplysninger om krav til materialet og deadline for indsendelse af dette på de enkelte centres hjemmesider. Når du har tilmeldt dig rettidigt, vil du fra det enkelte kursus modtage en mail med lokale krav til materiale.

Ud over vurdering af indsendt materiale vil der ved optagelsesprøven være tid til en uddybende samtale med fagcensor og gennemgående censor.

Der skal ved prøven indgå genrespecifikke elementer.

Almene fag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære. Du skal gengive enkle rytmer, som vi klapper for dig og enkle melodistumper, som vi spiller for dig. Desuden skal du synge tonerne i en akkord, som vi spiller for dig.

Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, og bedømmelsen ved prøven gives efter 7-skalaen.

På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK-centers Koordinationsudvalg beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspils-muligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag.