Skip to main content Skip to footer

Rytmisk linje

- herunder folkemusik og andre genrer, som ikke er klassiske

På den rytmiske linje er hovedfaget enten et instrument eller rytmisk sang. På enkelte kurser kan også kor og ensembleledelse være et hovedfag. Musikken som vi arbejder med på rytmisk linje kan være både nedskrevet, aflyttet, selvkom-poneret eller på gehør.

Optagelsesprøve

Du skal som minimum spille eller synge to stykker musik af forskellig karakter, hvoraf mindst et skal udføres som sammenspil.

Du skal vise, at du kan improvisere til prøven, og du vil blive testet i gehørsimprovisation - dog for folkemusikerne i stemmespil.

Endvidere prøves du i lettere prima vista spil og evt. bi - instrument.

Almene fag

Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære. Du skal gengive enkle rytmer, som vi klapper for dig og enkle melodistumper, som vi spiller for dig. Desuden skal du synge tonerne i en akkord, som vi spiller for dig.

Prøveforløbet har en samlet varighed på ca. 15 minutter, og bedømmelsen ved prøven gives efter 7-skalaen.

På baggrund af censorernes faglige vurdering træffer det enkelte MGK centers ledelse beslutning om optag af nye elever, idet hensyn til holdsammensætning, sammenspilsmuligheder, musiklivets behov m.v. kan indgå i beslutningen om optag.