Optagelsesprøven

FORUDSÆTNINGER

Ved optagelsesprøven vurderer cencorerne, om eleven, i løbet af de 3 år MGK varer, kan opnå et niveau svarende til at kunne bestå optagelsesprøven til konservatoriet. Da denne er særdeles krævende, må eleven allerede ved optagelsesprøven til MGK være teknisk og musikalsk velfunderet i hovedfaget og indstillet på at prioritere bifagsklaver i kursusforløbet.

OPTAGELSESPRØVEN

  • Til prøven i hovedindstrument/sang udføres to til tre stykker musik af forskellig karakter. Mindst det ene skal udføres som sammenspil. Hvis hovedfaget er rytmisk,skal prøven indeholde improvisation. Samlet varighed ca 10 min.
  • Endvidere prøves i enkel primavista og skalaspil på hovedinstrumentet. Såfremt dette ikke er klaver kan der spilles et lettere klaverstykke, indstuderet efter noder/becifring
  • Der aflægges en mundtlig prøve i elementær hørelære.
  • Der stilles ikke specifikke genremæssige krav. Den optagelsessøgende bør udtrykke sig indenfor de stilarter vedkommende befinder sig bedst i.
  • Der lægges vægt på det musikalske udtryk samt evnen til at formidle.
  • Ved prøven medvirker en gennemgående cencor, der har tilknytning til et konservatorium samt en ekstern fagcencor. Optagelsesprøven afsluttes med en kort samtale mellem ansøger og cencorpanel. Der afsættes ca. 25 min. inkl. votering og samtale til hver ansøger.
  • Det er hensigten af afvikle prøven i en så afslappet atmosfære som muligt.
Klassisk linje
Hovedfag med genre: klassisk, notationsmusik og lignende.
Rytmisk linje
Hovedfag med genre: rytmisk, folkemusik og lignende.
Produktions linje
Singer-song-writer, Komposition, Lydskaber, ToneSpace, Lydteknik - tonemester, E-musik