Når du bliver optaget på MGK…

Forventninger

Her kan du læse lidt om hvad vi forventer af dig som elev på MGK – og dermed også hvad du kan forvente af MGK.

Fremmøde

Der er mødepligt til alle fag, til kurser og møder på MGK, også selv om de falder uden for det almindelige skema. Der vil også forekomme undervisning, arrangementer eller koncerter i weekender. Har du for meget fravær inden for et fag, risikerer du at skulle stoppe på MGK. Det samme er tilfældet, hvis du møder uforberedt op til timerne. Hvis du er forhindret i at komme til time, skal du altid sørge for afbud i god tid direkte til din lærer på sms eller mail. Er der tale om problemer med fremmøde i en længere periode på grund af sygdom, spillejob, relevante kurser eller andet, skal du hurtigst muligt søge om god-kendelse af dit fravær hos MGK ledelsen. Ferie i de 36 uger med undervisning/eksaminer på MGK er ikke lovligt fravær. Det gælder og-så, hvis forældre eller andre inviterer på gratis rejser.

Varighed

MGK-kurset kan vare fra 1 til 4½ år. Hvis du ønsker at søge på konservatoriet, mens du går på MGK, skal det i god tid aftales med dine lærere. Hvis du vælger at søge ind imod dine læreres anbefaling og du dumper til prøven kan det få konsekvenser for din undervisning på MGK.

Øvning/arbejde

Der kræves megen øvning - både i hovedfaget og bifag som f.eks. klaver og hørelære. Der er ikke tid til så meget andet, hvis du også går i gymnasiet eller i anden skole. Går du ikke i skole, er der tid til at have lettere erhvervsarbejde eller følge HF enkeltfag. Et evt. job skal indpasses efter MGK og ikke omvendt. Og tag ikke for meget arbejde; stress er desværre ikke unormalt på MGK.

Rollemodel

Det er et privilegium at gå på MGK, men der følger også forpligtelser og ansvar med som f.eks. deltagelse i ensembler (evt. som gruppeleder) og koncerter med andre elever f.eks. som ak-kompagnatør. På den måde kan du være et forbillede for musikskolens yngre elever.

prøver

Hvert år afsluttes med en prøve. Læs om prøver på de enkelte centres hjemmesider.

Klassisk linje
Hovedfag med genre: klassisk, notationsmusik og lignende.
Rytmisk linje
Hovedfag med genre: rytmisk, folkemusik og lignende.
Produktions linje
Singer-song-writer, Komposition, Lydskaber, ToneSpace, Lydteknik - tonemester, E-musik